Ungdomssektionen

I ungdomssektionen sitter alla medlemmar som är mellan 0 och 26 år.

Ungdomssektionen bildades för att skapa ett forum där ungdomar ska få sin röst hörd och kunna påverka på alla nivåer i ridsporten. Vi har ett stort inflytande på föreningen i stort genom en vald representant i föreningens styrelse.

Vi anordnar aktiviteter för ungdomar i föreningen och för ungdomars idéer och önskemål vidare upp i ledet.

Ungdomssektionen leds av en vald styrelse.

Saga Berg- Ordförande
Moa Lindqvist- Ledamot

Vill du sitta med i styrelsen och få din röst hörd? Hjälpa till på en aktivitet som vi anordnar? Eller vill du kanske bara få mer information om oss? Kontakta oss via formuläret här. Eller prata med nån av oss när du ser oss i stallet.