Om oss

Vi gillar hästkraft och vi värnar om att föreningen ska vara en mötesplats för alla
oavsett ålder, kön eller etisk bakgrund. Inför hästen är vi alla lika! Tillsammans
blir vi starka och utvecklas som personer och som förening. Vi bygger vår
verksamhet på kunskap och glädje och värnar om hästen och människan enligt
ridsportens ledstjärnor.